پلیسی‌شدن‌ماجرای‌انتشارفیش‌حقوقی‌بن‌عطیه(عکس)‏ ::

انتشار فیش حقوقی مدافع بایرن در اینترنت موجب شد پلیس با محکومیت این اتفاق قول پیگیری بدهد.‏

آلرژی و تغذیه

نود 32