13 میلیارد به خزانه پرسپولیس وارد شد

اسپانسر پرسپولیس در ادامه کارهای اقتصادی خود در مرحله جدید مبلغ 13 میلیارد تومان به حساب پرسپولیس واریز کرد.

پرس نیوز

تلگرام