فقط 8 گل در 7 بازی ذوب آهن

باز هم یک بازی کم گل دیگر از تیم ذوب آهن که دیگر مدتی ست که بیش از 2 گل در بازیهایش ثبت نشده وهیچ تیمی در بازیهای ذوب آهن بیش از یک گل را تجربه نکرده است.

کرمان نیوز

دانلود آهنگ آذری