رومینیگه:/ فینال CL می توانست آخرین بازی پپ باشد

رومینیگه:/ فینال CL می توانست آخرین بازی پپ باشد
نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ تیمش را شایسته رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا می داند.

رومینیگه:/ فینال CL می توانست آخرین بازی پپ باشد

نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ تیمش را شایسته رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا می داند.
رومینیگه:/ فینال CL می توانست آخرین بازی پپ باشد

دانلود موزیک