بارتومئو: جدایی MSN غیرممکن است

بارتومئو: جدایی MSN غیرممکن است
جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا مدعی شد که جدایی یکی از اعضای MSN در تابستان غیرممکن است.

بارتومئو: جدایی MSN غیرممکن است

جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا مدعی شد که جدایی یکی از اعضای MSN در تابستان غیرممکن است.
بارتومئو: جدایی MSN غیرممکن است

دانلود سرا