جهت قیمت دلار تغییر کرد

در دومین روز هفته، دلار پس از دو کاهش پیاپی در مسیر افزایشی قرار گرفت. روز یکشنبه، شاخص بازار ارز با 5 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 635 تومان رسید.

آلرژی و تغذیه

باران فیلم