طعنه جالب جان اوبی میکل به ژوزه مورینیو ::

هافبک باشگاه چلسی بار دیگر به طور غیر مستقیم به انتقاد از ژوزه مورینیو پرداخته است.

اخبار دنیای دیجیتال

اخبار کارگران