برپایی اردوی تیم ملی فوتسال در اسپانیا

برپایی اردوی تیم ملی فوتسال در اسپانیا
کادر فنی تیم ملی فوتسال در نظر دارد قبل از حضور در مسابقات جام جهانی دو اردوی برون مرزی را برای آمادگی بیشتر بازیکنان برگزار کند.

برپایی اردوی تیم ملی فوتسال در اسپانیا

کادر فنی تیم ملی فوتسال در نظر دارد قبل از حضور در مسابقات جام جهانی دو اردوی برون مرزی را برای آمادگی بیشتر بازیکنان برگزار کند.
برپایی اردوی تیم ملی فوتسال در اسپانیا

کیمیا دانلود

دانلود نرم افزار