نام قهرمانان المپیکی روی لباس استرالیا(عکس)

نام قهرمانان المپیکی روی لباس استرالیا(عکس)
لباس کاروان المپیک استرالیا با طرح متفاوت خود سوژه خبری رسانه‌ها شد.

نام قهرمانان المپیکی روی لباس استرالیا(عکس)

لباس کاروان المپیک استرالیا با طرح متفاوت خود سوژه خبری رسانه‌ها شد.
نام قهرمانان المپیکی روی لباس استرالیا(عکس)

صبحانه