دختر ترامپ: پدرم طرفدار حقوق زنان است

دختر ترامپ: پدرم طرفدار حقوق زنان است

در حالی که انتقادهای زیادی درباره عقاید «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا درباره زنان وجود دارد اما دختر وی می‌گوید که پدرش یک فمینیست است.

دختر ترامپ: پدرم طرفدار حقوق زنان است

در حالی که انتقادهای زیادی درباره عقاید «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا درباره زنان وجود دارد اما دختر وی می‌گوید که پدرش یک فمینیست است.

دختر ترامپ: پدرم طرفدار حقوق زنان است

میهن دانلود