با تصمیم میلیمتری و صحیح منصوری/ اولین درخشش ایرانی ها در المپیک

با تصمیم میلیمتری و صحیح منصوری/ اولین درخشش ایرانی ها در المپیک
تصمیم خوب تیم داوری ایران در بازی آلمان در برابر مکزیک در چارچوب رقابت های فوتبال ریو 2016، اولین درخشش یک ایرانی را در خلال مسابقات المپیک ریو رقم زد.

با تصمیم میلیمتری و صحیح منصوری/ اولین درخشش ایرانی ها در المپیک

تصمیم خوب تیم داوری ایران در بازی آلمان در برابر مکزیک در چارچوب رقابت های فوتبال ریو 2016، اولین درخشش یک ایرانی را در خلال مسابقات المپیک ریو رقم زد.
با تصمیم میلیمتری و صحیح منصوری/ اولین درخشش ایرانی ها در المپیک

اندروید