رمضانی به دنبال رضایت نامه از استقلال

رمضانی به دنبال رضایت نامه از استقلال
هافبک فصل گذشته استقلال برای پیوستن به تراکتورسازی به دنبال گرفتن رضایت نامه از باشگاه سابقش است.

رمضانی به دنبال رضایت نامه از استقلال

هافبک فصل گذشته استقلال برای پیوستن به تراکتورسازی به دنبال گرفتن رضایت نامه از باشگاه سابقش است.
رمضانی به دنبال رضایت نامه از استقلال

باشگاه خبری ورزشی