به دلیل تهدیدات تروریستی/ احتمال برگزاری بازی‌های یورو بدون حضور تماشاگر

به دلیل تهدیدات تروریستی/ احتمال برگزاری بازی‌های یورو بدون حضور تماشاگر
وقوع حوادث تروریستی متعدد در اروپا سبب شده تا نگرانی ها در مورد امنیت رقابت های یورو 2016 افزایش یابد.

به دلیل تهدیدات تروریستی/ احتمال برگزاری بازی‌های یورو بدون حضور تماشاگر

وقوع حوادث تروریستی متعدد در اروپا سبب شده تا نگرانی ها در مورد امنیت رقابت های یورو 2016 افزایش یابد.
به دلیل تهدیدات تروریستی/ احتمال برگزاری بازی‌های یورو بدون حضور تماشاگر

آهنگ جدید

دانلود فیلم خارجی