مخالفت‌وزیرورزش‌فرانسه‌بابازگشت‌بنزمابه‌تیم‌ملی

پاتریک کانر، وزیر ورزش فرانسه، در مورد احتمال بازگشت کریم بنزما به تیم ملی فرانسه برای رقابت ‏های یورو 2016 ابراز تردید کرد.‏

آهنگ جدید

نخبگان