مدیرعامل سایپا: تا چهارشنبه صبر کنید/ شاید جلالی خودش خواهان جدایی باشد!

مدیرعامل سایپا: تا چهارشنبه صبر کنید/ شاید جلالی خودش خواهان جدایی باشد!
مدیرعامل باشگاه سایپا احتمال جدایی مجید جلالی از این باشگاه را تکذیب نکرد.

مدیرعامل سایپا: تا چهارشنبه صبر کنید/ شاید جلالی خودش خواهان جدایی باشد!

مدیرعامل باشگاه سایپا احتمال جدایی مجید جلالی از این باشگاه را تکذیب نکرد.
مدیرعامل سایپا: تا چهارشنبه صبر کنید/ شاید جلالی خودش خواهان جدایی باشد!

فروش بک لینک