در مصاحبه با وبسایت دورتموند/ شورله: برای شروع کار با دورتموند بی تابم

در مصاحبه با وبسایت دورتموند/ شورله: برای شروع کار با دورتموند بی تابم
بعد از کش و قوس های فراوان بین دو باشگاه بروسیا دورتموند و وولفسبورگ، بالاخره انتقال آندره شورله به طلائی پوشان وستفالن نهایی شد.

در مصاحبه با وبسایت دورتموند/ شورله: برای شروع کار با دورتموند بی تابم

بعد از کش و قوس های فراوان بین دو باشگاه بروسیا دورتموند و وولفسبورگ، بالاخره انتقال آندره شورله به طلائی پوشان وستفالن نهایی شد.
در مصاحبه با وبسایت دورتموند/ شورله: برای شروع کار با دورتموند بی تابم

خرید بک لینک رنک 2

اخبار کارگران