ریزگرد بحث یک هیات وزیران/ ادامه توزیع شیر رایگان در مدارس

ریزگرد بحث یک هیات وزیران/ ادامه توزیع شیر رایگان در مدارس
رییس جمهوری پیگیری جدی مسأله ریزگردها را از جمله اولویت‌های استان خوزستان دانست و دستگاه‌های مسئول و استاندار را به تعامل با کشورهای منطقه برای حل مشکل در منشأ خارجی ریزگردها موظف کرد.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


ریزگرد بحث یک هیات وزیران/ ادامه توزیع شیر رایگان در مدارس

رییس جمهوری پیگیری جدی مسأله ریزگردها را از جمله اولویت‌های استان خوزستان دانست و دستگاه‌های مسئول و استاندار را به تعامل با کشورهای منطقه برای حل مشکل در منشأ خارجی ریزگردها موظف کرد.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


ریزگرد بحث یک هیات وزیران/ ادامه توزیع شیر رایگان در مدارس

wolrd press news