پایه:‌ این بهترین عملکردمان در یورو بود

پایه:‌ این بهترین عملکردمان در یورو بود
دیمیتری پایه، ستاره این روزهای تیم ملی فرانسه عنوان کرد که پیروزی مقابل ایسلند، بهترین عملکرد آبی ها در یورو 2016 بود.

پایه:‌ این بهترین عملکردمان در یورو بود

دیمیتری پایه، ستاره این روزهای تیم ملی فرانسه عنوان کرد که پیروزی مقابل ایسلند، بهترین عملکرد آبی ها در یورو 2016 بود.
پایه:‌ این بهترین عملکردمان در یورو بود

طاووس موزیک