گسترش فقر در ایتالیا

گسترش فقر در ایتالیا
مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد: شمار افرادی که در این کشور در فقر مطلق زندگی می کنند به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
۱۱:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


گسترش فقر در ایتالیا

مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد: شمار افرادی که در این کشور در فقر مطلق زندگی می کنند به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
۱۱:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


گسترش فقر در ایتالیا

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی