بلان: می‌توانیم در منچستر نتیجه خوبی بگیریم

بلان: می‌توانیم در منچستر نتیجه خوبی بگیریم
لورن بلان،‌سرمربی پاری سن ژرمن معتقد است که تیمش کیفیت لازم برای عبور از سد سیتی و صعود به دور بعد را دارد.

بلان: می‌توانیم در منچستر نتیجه خوبی بگیریم

لورن بلان،‌سرمربی پاری سن ژرمن معتقد است که تیمش کیفیت لازم برای عبور از سد سیتی و صعود به دور بعد را دارد.
بلان: می‌توانیم در منچستر نتیجه خوبی بگیریم

فروش بک لینک