بازی پرحاشیه‌گرگان به سود پتروشیمی تمام‌شد ::

در هفته بیستم و یکم لیگ برتر بسکتبال، بازی پرحاشیه سالن امام خمینی گرگان به سود پتروشیمی به پایان رسید و تیم قعر جدولی شهرداری تبریز در مشهد، میزبان خود را شکست داد.

آهنگ جدید