تلفات باورنکردنی بازی تراکتور/ 2 مهره کلیدی پرسپولیس محروم شدند!

پرسپولیس در بازی حساس روز جمعه مقابل صبا دو بازیکن را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

خبر دانشجویی

اخبار کارگران