يك تقاضاي صنفي با كنايه سياسي

يك تقاضاي صنفي با كنايه سياسي

جناب آقای دکترربیعیوزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعیشاید اصلا َ عجیب نباشد اینکه ما ایرانیان مسلمان شیعه ولایتمدار هیچگاه از تجارب خود و گذشتگان عبرت نمی‌گیریم. رؤسای‌جمهور سابق، نخست‌وزیر هشت سال جنگ و…… همه آنها مغضوب و خائن و فاسد قلمداد می‌شوند. هاشمی را بنگرید! همان ستون انقلاب، نور چشم امام ( ره ) همان مظهر زنده بودن انقلاب، اکنون چه جایگاهی دارد؟ هرچند در تمام وقایع گذشته سهیم است ولی بالاخره تصمیم گرفت با مردم باشد و مردم‌دار بماند. پس عقل ایجاب می‌کند که با مردم باشیم. غم‌خوار و همراه مردم باشیم. دروغ و دغل و ریاکاری از هیچکس پذیرفته نیست چون عاقبتش رسوائیست. همه اهل نماز، روزه و روضه و مسجد و منبریم ولی الی‌ماشاالله از پرونده‌های فساد و ارتشاء و اختلاس. چون دیگر اعتقاداتمان واقعی نیست. چون قباحت همه چیز ریخته شد!جناب دکترتعدادی از همکاران من پس از سالها رنج و مشقت و کارکردن در سرما و گرمای مزارع نیشکر قصد بازنشستگی دارند. شما بخوبی می‌دانید که مجبور کردن کارگر به کار اضافی جرم است کارگری که دارای شرایط بازنشستگی درمشاغل سخت و زیان آور باشد را نمی توان به بهانه‌های واهی مجبور به ادامه کارنمود ولی متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی شوشتر به بهانه مطالبات چند ده میلیاردی سالهای بسیار دور، از انجام اقدامات بازنشستگی همکاران امتناع می‌نمایند. به همین دلیل هر روز ما شاهد تجمع دهها نفری همکاران بیمار و مستاصل خود در سایت اداری شرکت و ساختمان سازمان تامین اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر، همانگونه که استحضار دارید طبق قانون مطالبات سازمان متبوع شما و همچنین بدهکاری‌های شرکت کارون هیچ ربطی به کارگران ندارد. قانون از طرق مختلف می‌تواند مطالبات شما را اخذ نماید پس لطفا ً به کارگران بدبخت ظلم نکنید. دربین این افراد تعدادی جانباز بجای مانده از سالهای جنگ و بیمار سخت وجود دارد. آنها مثل ما حریص و طماع نیستند می‌خواهند این دو روزه عمر را در کنار خانواده به رتق وفتق مشکلات بپردازند. مدیریت شرکت کارون حاضر است بدون هیچ عذر و بهانه ای مبلغ 4% مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت نماید ولی متاسفانه مسئولین تامین اجتماعی برای تصفیه حسابهای سالهای دوران نکبت گذشته بهانه جویی می‌کنند. البته معتقدیم این موضوع فساد آور نیم عرش درآمد متعلقه به مدیران نیز می‌تواند در این بی قانونی و ظلم دخیل باشد. جناب آقای دکتر ربیعی، شما انسان شریف و شجاعی هستید. لطفا ً دستور فرمایید اقدامات بازنشستگی کارگران دراسرع وقت بدون هیچ عذر و بهانه ای انجام گیرد. چه بسا بازنشستگی همکاران باعث استخدام و بکارگیری تعدادی از جوانان جویای کار گردد. هر چند که ما تا سال 1380 حدود 14000 کارگر ثابت داشتیم ولی الان تقریبا 4000 نفر در این شرکت مشغول بکار می‌باشند. عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنیم. عبدالمجید صالحی

يك تقاضاي صنفي با كنايه سياسي

جناب آقای دکترربیعیوزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعیشاید اصلا َ عجیب نباشد اینکه ما ایرانیان مسلمان شیعه ولایتمدار هیچگاه از تجارب خود و گذشتگان عبرت نمی‌گیریم. رؤسای‌جمهور سابق، نخست‌وزیر هشت سال جنگ و…… همه آنها مغضوب و خائن و فاسد قلمداد می‌شوند. هاشمی را بنگرید! همان ستون انقلاب، نور چشم امام ( ره ) همان مظهر زنده بودن انقلاب، اکنون چه جایگاهی دارد؟ هرچند در تمام وقایع گذشته سهیم است ولی بالاخره تصمیم گرفت با مردم باشد و مردم‌دار بماند. پس عقل ایجاب می‌کند که با مردم باشیم. غم‌خوار و همراه مردم باشیم. دروغ و دغل و ریاکاری از هیچکس پذیرفته نیست چون عاقبتش رسوائیست. همه اهل نماز، روزه و روضه و مسجد و منبریم ولی الی‌ماشاالله از پرونده‌های فساد و ارتشاء و اختلاس. چون دیگر اعتقاداتمان واقعی نیست. چون قباحت همه چیز ریخته شد!جناب دکترتعدادی از همکاران من پس از سالها رنج و مشقت و کارکردن در سرما و گرمای مزارع نیشکر قصد بازنشستگی دارند. شما بخوبی می‌دانید که مجبور کردن کارگر به کار اضافی جرم است کارگری که دارای شرایط بازنشستگی درمشاغل سخت و زیان آور باشد را نمی توان به بهانه‌های واهی مجبور به ادامه کارنمود ولی متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی شوشتر به بهانه مطالبات چند ده میلیاردی سالهای بسیار دور، از انجام اقدامات بازنشستگی همکاران امتناع می‌نمایند. به همین دلیل هر روز ما شاهد تجمع دهها نفری همکاران بیمار و مستاصل خود در سایت اداری شرکت و ساختمان سازمان تامین اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر، همانگونه که استحضار دارید طبق قانون مطالبات سازمان متبوع شما و همچنین بدهکاری‌های شرکت کارون هیچ ربطی به کارگران ندارد. قانون از طرق مختلف می‌تواند مطالبات شما را اخذ نماید پس لطفا ً به کارگران بدبخت ظلم نکنید. دربین این افراد تعدادی جانباز بجای مانده از سالهای جنگ و بیمار سخت وجود دارد. آنها مثل ما حریص و طماع نیستند می‌خواهند این دو روزه عمر را در کنار خانواده به رتق وفتق مشکلات بپردازند. مدیریت شرکت کارون حاضر است بدون هیچ عذر و بهانه ای مبلغ 4% مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت نماید ولی متاسفانه مسئولین تامین اجتماعی برای تصفیه حسابهای سالهای دوران نکبت گذشته بهانه جویی می‌کنند. البته معتقدیم این موضوع فساد آور نیم عرش درآمد متعلقه به مدیران نیز می‌تواند در این بی قانونی و ظلم دخیل باشد. جناب آقای دکتر ربیعی، شما انسان شریف و شجاعی هستید. لطفا ً دستور فرمایید اقدامات بازنشستگی کارگران دراسرع وقت بدون هیچ عذر و بهانه ای انجام گیرد. چه بسا بازنشستگی همکاران باعث استخدام و بکارگیری تعدادی از جوانان جویای کار گردد. هر چند که ما تا سال 1380 حدود 14000 کارگر ثابت داشتیم ولی الان تقریبا 4000 نفر در این شرکت مشغول بکار می‌باشند. عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنیم. عبدالمجید صالحی

يك تقاضاي صنفي با كنايه سياسي

سپهر نیوز