نیمار و تایید تمدید قرارداد با بارسا (عکس)

نیمار و تایید تمدید قرارداد با بارسا (عکس)
نیمار، ستاره بارسا، با انتشار پستی در اینستاگرامش، تایید کرد که قراردادش را با این باشگاه تمدید خواهد کرد.

نیمار و تایید تمدید قرارداد با بارسا (عکس)

نیمار، ستاره بارسا، با انتشار پستی در اینستاگرامش، تایید کرد که قراردادش را با این باشگاه تمدید خواهد کرد.
نیمار و تایید تمدید قرارداد با بارسا (عکس)

خرید vpn

ایرانی