بدشانسی‌های تمام نشدنی توماس مولر(عکس)

بدشانسی‌های تمام نشدنی توماس مولر(عکس)
بهترین گلزن آلمان در دو جام جهانی گذشته، در نیمه اول دیدار مقابل ایرلند شمالی هم موفق به گلزنی نشد.

بدشانسی‌های تمام نشدنی توماس مولر(عکس)

بهترین گلزن آلمان در دو جام جهانی گذشته، در نیمه اول دیدار مقابل ایرلند شمالی هم موفق به گلزنی نشد.
بدشانسی‌های تمام نشدنی توماس مولر(عکس)

عکس