گران‌فروشی مرغ؛ سازمان حمایت برخورد کند

گران‌فروشی مرغ؛ سازمان حمایت برخورد کند

قیمت گوشت مرغ که امروز به کیلویی ۸۰۰۰ تومان در بازار مصرف رسیده است به گفته تولیدکنندگان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی منطقی نیست اما اتحادیه‌های بخش خصوصی معتقدند در چنین شرایطی قیمت گوشت مرغ در بازار نباید بیشتر از کیلویی ۷۵۰۰ تومان باشد و  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز قیمت منطقی گوشت مرغ را کیلویی ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان می‌داند. علیرضا ولی در این‌باره به ایسنا، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت گوشت مرغ نباید بیشتر از ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان برای مصرف کنندگان باشد و اگر قیمت در جایی بیشتر از این میزان شود، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با متخلفان برخورد کند، چراکه در حال حاضر ذخایر استراتژیک گوشت مرغ منجمد که کیفیت بالاتری از گوشت مرغ گرم و تازه موجود در بازار دارد، به اندازه کافی است و گوشت مرغ گرم نیز در بازار وجود دارد؛ بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت نیست و دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان برخورد کند. البته گوشت مرغ به عنوان پرمصرف ترین محصول پروتئینی سبد غذایی مردم و یکی از محصولات استراتژیک یکی از پرنوسان‌ترین بازارها را در میان دیگر محصولات کشاورزی طی سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر داشته است که به گفته کارشناسان ناشی از عدم وجود برنامه‌ریزی مناسب برای تولید به موقع و به اندازه نیاز داخلی کشور است و این سبب می شود روزی قیمت آن ناشی از بالا رفتن میزان عرضه محصول کاهش و روزی دیگر قیمتش به دلیل کاهش عرضه یا افزایش قیمت یک نهاده، افزایش یابد و در این زمنیه وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های متولی تولید و بازار محصولات کشاورزی باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ وارد بازار شوند و اجازه سودجویی را به عده‌ای خاص ندهند.

گران‌فروشی مرغ؛ سازمان حمایت برخورد کند

قیمت گوشت مرغ که امروز به کیلویی ۸۰۰۰ تومان در بازار مصرف رسیده است به گفته تولیدکنندگان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی منطقی نیست اما اتحادیه‌های بخش خصوصی معتقدند در چنین شرایطی قیمت گوشت مرغ در بازار نباید بیشتر از کیلویی ۷۵۰۰ تومان باشد و  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز قیمت منطقی گوشت مرغ را کیلویی ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان می‌داند. علیرضا ولی در این‌باره به ایسنا، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت گوشت مرغ نباید بیشتر از ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان برای مصرف کنندگان باشد و اگر قیمت در جایی بیشتر از این میزان شود، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با متخلفان برخورد کند، چراکه در حال حاضر ذخایر استراتژیک گوشت مرغ منجمد که کیفیت بالاتری از گوشت مرغ گرم و تازه موجود در بازار دارد، به اندازه کافی است و گوشت مرغ گرم نیز در بازار وجود دارد؛ بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت نیست و دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان برخورد کند. البته گوشت مرغ به عنوان پرمصرف ترین محصول پروتئینی سبد غذایی مردم و یکی از محصولات استراتژیک یکی از پرنوسان‌ترین بازارها را در میان دیگر محصولات کشاورزی طی سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر داشته است که به گفته کارشناسان ناشی از عدم وجود برنامه‌ریزی مناسب برای تولید به موقع و به اندازه نیاز داخلی کشور است و این سبب می شود روزی قیمت آن ناشی از بالا رفتن میزان عرضه محصول کاهش و روزی دیگر قیمتش به دلیل کاهش عرضه یا افزایش قیمت یک نهاده، افزایش یابد و در این زمنیه وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های متولی تولید و بازار محصولات کشاورزی باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ وارد بازار شوند و اجازه سودجویی را به عده‌ای خاص ندهند.

گران‌فروشی مرغ؛ سازمان حمایت برخورد کند

خرید بک لینک رنک 1

استخدام آموزش و پرورش