همسیک: می‌توانیم به مرحله بعد صعود کنیم

همسیک: می‌توانیم به مرحله بعد صعود کنیم
مارک همسیک، ستاره تیم ملی اسلواکی، پس از پیروزی 2-1 مقابل روسیه، اعلام کرد که به تیمش افتخار ‏می کند.‏

همسیک: می‌توانیم به مرحله بعد صعود کنیم

مارک همسیک، ستاره تیم ملی اسلواکی، پس از پیروزی 2-1 مقابل روسیه، اعلام کرد که به تیمش افتخار ‏می کند.‏
همسیک: می‌توانیم به مرحله بعد صعود کنیم

گوشی موبایل