تیم پاشازاده برنده بازی رفت پلی آف

تیم پاشازاده برنده بازی رفت پلی آف
تیم پارس جنوبی جم دیدار رفت با نفت و گاز گچساران در مرحله پلی آف لیگ 2 را به سود خود به پایان برد.

تیم پاشازاده برنده بازی رفت پلی آف

تیم پارس جنوبی جم دیدار رفت با نفت و گاز گچساران در مرحله پلی آف لیگ 2 را به سود خود به پایان برد.
تیم پاشازاده برنده بازی رفت پلی آف

wolrd press news