سقف برداشت از عابر بانک افزایش یافت

بانک ها مجاز شدند امکان برداشت از خود پردازها تا سقف 500 هزار تومان را برای مشتریان خود تا پایان روز 14 فروردین ماه 1395 فراهم کنند.

خرید غذا

ساخت بنر