اصفهانیان: دوست داشتم داربی را قضاوت کنم

اصفهانیان: دوست داشتم داربی را قضاوت کنم
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال می‌گوید همیشه داوران ایرانی می‌توانستند دربی را قضاوت کنند اما شرایط مانع این کار شد.

اصفهانیان: دوست داشتم داربی را قضاوت کنم

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال می‌گوید همیشه داوران ایرانی می‌توانستند دربی را قضاوت کنند اما شرایط مانع این کار شد.
اصفهانیان: دوست داشتم داربی را قضاوت کنم

فروش بک لینک