جامعه ورزش با یادگار امام دیدار می‌کند

جامعه ورزش با یادگار امام دیدار می‌کند

جامعه بزرگ ورزش و جوانان به همراه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان فردا هشتم خرداد با سید حسن خمینی دیدار می کند.همچنین کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک، معاونان ، مدیران ستادی و روسای فدراسیون ها و جمعی از قهرمانان ملی المپیک و پارالمپیک فردا در این دیدار حضور خواهند داشت.

جامعه ورزش با یادگار امام دیدار می‌کند

جامعه بزرگ ورزش و جوانان به همراه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان فردا هشتم خرداد با سید حسن خمینی دیدار می کند.همچنین کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک، معاونان ، مدیران ستادی و روسای فدراسیون ها و جمعی از قهرمانان ملی المپیک و پارالمپیک فردا در این دیدار حضور خواهند داشت.

جامعه ورزش با یادگار امام دیدار می‌کند

استخدام