قطع همکاری آلومینیومی‌ها با سرمربی شان ::

با توجه به نتایج نه چندان مطلوب نماینده اراک، مسوولان این تیم با سرمربی شان قطع همکاری کردند.

دانلود سریال و آهنگ

اندروید