بیانیه احمدی‌نژاد در پاسخ به اتهام مربوط به غارت 2 میلیاردی

بیانیه احمدی‌نژاد در پاسخ به اتهام مربوط به غارت 2 میلیاردی
روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در اطلاعیه‌ای به اظهارات مقامات دولتی درخصوص صدور حکم دیوان عالی …

بیانیه احمدی‌نژاد در پاسخ به اتهام مربوط به غارت 2 میلیاردی

روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در اطلاعیه‌ای به اظهارات مقامات دولتی درخصوص صدور حکم دیوان عالی …
بیانیه احمدی‌نژاد در پاسخ به اتهام مربوط به غارت 2 میلیاردی

آپدیت نود 32 ورژن 5

اس ام اس جدید