تا دوباره قهرمان نشوم خداحافظی نمی کنم

تا دوباره قهرمان نشوم خداحافظی نمی کنم

فرانچسکو توتی نماد وفاداری به باشگاهش به شمار می آید. او 25 سال است در رم بازی می کند و با وجود این که در این مدت پیشنهادهای مالی بسیار خوبی از باشگاه های سرشناس داشت اما هیچ گاه حاضر نشد که جالوروسی را ترک کند. توتی با وجود این که 40 سال دارد، هنوز فوتبال بازی می‌کند و با تمدید کردن قرارداد خود با جالوروسی، فصل آینده را نیز با پیراهن رم در رقابت‌های سری A و لیگ  قهرمانان اروپا به میدان خواهد رفت. به نظر می رسد توتی قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد. او در این زمینه گفت: فصل جدید، بیست و پنجمین سال حضورم در رم خواهد بود. لحظه خاص و استثنایی برای من است. نمی دانم تاکنون بازیکنانی بودند که چنین کاری انجام دادند یا نه اما من عشق خود را به رم به بهترین نحو ممکن نشان دادم. بسیار خوشحالم که لقب بازیکن وفادار را به من دادند. اسطوره رم ادامه داد: خاطرات بسیار خوبی با رم دارم و هر آنچه را که می خواستم با این پیراهن به دست آوردم. قصد خداحافظی از رم را ندارم. باید تاکید کنم تا با تیمم عنوان قهرمانی بدست نیاورم، خداحافظی نمی کنم. باید خداحافظی من با رم با جام قهرمانی باشد. رم باشگاه بسیار بزرگی است. به خودم می بالم که سال‌ها پیراهن چنین تیم بزرگی را بر تن کردم.

تا دوباره قهرمان نشوم خداحافظی نمی کنم

فرانچسکو توتی نماد وفاداری به باشگاهش به شمار می آید. او 25 سال است در رم بازی می کند و با وجود این که در این مدت پیشنهادهای مالی بسیار خوبی از باشگاه های سرشناس داشت اما هیچ گاه حاضر نشد که جالوروسی را ترک کند. توتی با وجود این که 40 سال دارد، هنوز فوتبال بازی می‌کند و با تمدید کردن قرارداد خود با جالوروسی، فصل آینده را نیز با پیراهن رم در رقابت‌های سری A و لیگ  قهرمانان اروپا به میدان خواهد رفت. به نظر می رسد توتی قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد. او در این زمینه گفت: فصل جدید، بیست و پنجمین سال حضورم در رم خواهد بود. لحظه خاص و استثنایی برای من است. نمی دانم تاکنون بازیکنانی بودند که چنین کاری انجام دادند یا نه اما من عشق خود را به رم به بهترین نحو ممکن نشان دادم. بسیار خوشحالم که لقب بازیکن وفادار را به من دادند. اسطوره رم ادامه داد: خاطرات بسیار خوبی با رم دارم و هر آنچه را که می خواستم با این پیراهن به دست آوردم. قصد خداحافظی از رم را ندارم. باید تاکید کنم تا با تیمم عنوان قهرمانی بدست نیاورم، خداحافظی نمی کنم. باید خداحافظی من با رم با جام قهرمانی باشد. رم باشگاه بسیار بزرگی است. به خودم می بالم که سال‌ها پیراهن چنین تیم بزرگی را بر تن کردم.

تا دوباره قهرمان نشوم خداحافظی نمی کنم

فروش بک لینک

قرآن