دعوت ایران از جوانان عراق و کره جنوبی

دعوت ایران از جوانان عراق و کره جنوبی
فدراسیون فوتبال ایران از تیم های ملی جوانان عراق و کره جنوبی برای سفر به جزیره کیش و بازی با تیم ملی جوانان کشورمان دعوت به عمل آورده است.

دعوت ایران از جوانان عراق و کره جنوبی

فدراسیون فوتبال ایران از تیم های ملی جوانان عراق و کره جنوبی برای سفر به جزیره کیش و بازی با تیم ملی جوانان کشورمان دعوت به عمل آورده است.
دعوت ایران از جوانان عراق و کره جنوبی

لردگان