جزئیات خسارت سیلاب در نیمه غربی ایران + تصاویر

جزئیات خسارت سیلاب در نیمه غربی ایران + تصاویر
«قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی سیلاب شود»، این حکایت چند روز بارندگی در نیمه غربی ایران است، بارندگی‌هایی که حالا هم کشته دارد، هم …

جزئیات خسارت سیلاب در نیمه غربی ایران + تصاویر

«قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی سیلاب شود»، این حکایت چند روز بارندگی در نیمه غربی ایران است، بارندگی‌هایی که حالا هم کشته دارد، هم …
جزئیات خسارت سیلاب در نیمه غربی ایران + تصاویر

فروش بک لینک

عکس