رضایت تاج از برگزاری فینال جام حذفی

رضایت تاج از برگزاری فینال جام حذفی
رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری مناسب فینال جام حذفی در شهر خرمشهر ابراز رضایت کرد.

رضایت تاج از برگزاری فینال جام حذفی

رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری مناسب فینال جام حذفی در شهر خرمشهر ابراز رضایت کرد.
رضایت تاج از برگزاری فینال جام حذفی

اسکای نیوز