آرزوی موفقیت بنزما برای فرانسه پای تلویزیون

آرزوی موفقیت بنزما برای فرانسه پای تلویزیون

کریم بنزما، غایب بزرگ فرانسه برای یورو است که به دلیل مسائل حاشیه ای از حضور در این رقابت‌ها محروم شده است. او در زمان دیدار فرانسه  و رومانی در صفحه خود در اینستاگرام عکسی از خود منتشر کرده است که تنها در حال دیدن این بازی است.رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه چندی پیش معتقد بوده است که محرومیت از یورو برای بنزما کافی است و او می تواند بعد از یورو به تیم ملی بازگردد.

آرزوی موفقیت بنزما برای فرانسه پای تلویزیون

کریم بنزما، غایب بزرگ فرانسه برای یورو است که به دلیل مسائل حاشیه ای از حضور در این رقابت‌ها محروم شده است. او در زمان دیدار فرانسه  و رومانی در صفحه خود در اینستاگرام عکسی از خود منتشر کرده است که تنها در حال دیدن این بازی است.رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه چندی پیش معتقد بوده است که محرومیت از یورو برای بنزما کافی است و او می تواند بعد از یورو به تیم ملی بازگردد.

آرزوی موفقیت بنزما برای فرانسه پای تلویزیون

بازی