ابراز نگرانی شورای امنیت از روابط بوکوحرام و داعش

ابراز نگرانی شورای امنیت از روابط بوکوحرام و داعش
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه درباره روابط بوکو حرام با گروه تکفیری صهیونیستی داعش ابراز نگرانی و از برگزاری نشستی منطقه ای در این زمینه در نیجریه در روز شنبه حمایت کرد.
۱۰:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


ابراز نگرانی شورای امنیت از روابط بوکوحرام و داعش

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه درباره روابط بوکو حرام با گروه تکفیری صهیونیستی داعش ابراز نگرانی و از برگزاری نشستی منطقه ای در این زمینه در نیجریه در روز شنبه حمایت کرد.
۱۰:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


ابراز نگرانی شورای امنیت از روابط بوکوحرام و داعش

خرید بک لینک

موزیک سرا