61 کشته در سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه

61 کشته در سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه
روز شنبه هواپیمای مسافربری دوبی به جنوب روسیه در زمانی که برای دومین بار قصد فرود در فرودگاه روستوف را داشت، دچار حادثه شد و تمامی 61 سرنشین آن کشته شدند.

61 کشته در سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه

روز شنبه هواپیمای مسافربری دوبی به جنوب روسیه در زمانی که برای دومین بار قصد فرود در فرودگاه روستوف را داشت، دچار حادثه شد و تمامی 61 سرنشین آن کشته شدند.
61 کشته در سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه

اخبر جهان

ساخت بنر