استقلال ظهر فردا راهی ارمنستان می‌شود

استقلال ظهر فردا راهی ارمنستان می‌شود
کاروان استقلال برای برپایی اردوی تدارکاتی ظهر فردا تهران را به مقصد ارمنستان ترک می کند.

استقلال ظهر فردا راهی ارمنستان می‌شود

کاروان استقلال برای برپایی اردوی تدارکاتی ظهر فردا تهران را به مقصد ارمنستان ترک می کند.
استقلال ظهر فردا راهی ارمنستان می‌شود

لردگان