ایران به تعامل سازنده متعهد است

ایران به تعامل سازنده متعهد است

محمدجواد ظریف در صفحه توئیتر خود به شرح گزیده‌ای از سرمقاله‌اش در روزنامه واشنگتن پست پرداخت. متن توییت به شرح زیر است: «چیزهایی که منتقدان درباره ایران و توافقنامه با ایران اشتباه کرده‌اند. سرمقاله من در واشنگتن پست: امروز ایران که برای هزاران سال پل ارتباطی حیاتی بین غرب و شرق بوده است؛ امن‌ترین، باثبات‌ترین نقطه و دعوت‌کننده به توقف در امتداد مرزهای ما در جاده ابریشم باقی مانده است. دولت من به تعامل سازنده و اولویت‌بخشی به گفت‌وگوهای منطقه‌ای در چارچوب مجمع‌های گفت‌وگو متعهد است. فصل جدید گشوده شده است. امیدواریم همتایان ما از این فرصتی که برای آنها فراهم شده برای تمرکز بر اهداف و چالش‌های مشترک استفاده کنند.»

ایران به تعامل سازنده متعهد است

محمدجواد ظریف در صفحه توئیتر خود به شرح گزیده‌ای از سرمقاله‌اش در روزنامه واشنگتن پست پرداخت. متن توییت به شرح زیر است: «چیزهایی که منتقدان درباره ایران و توافقنامه با ایران اشتباه کرده‌اند. سرمقاله من در واشنگتن پست: امروز ایران که برای هزاران سال پل ارتباطی حیاتی بین غرب و شرق بوده است؛ امن‌ترین، باثبات‌ترین نقطه و دعوت‌کننده به توقف در امتداد مرزهای ما در جاده ابریشم باقی مانده است. دولت من به تعامل سازنده و اولویت‌بخشی به گفت‌وگوهای منطقه‌ای در چارچوب مجمع‌های گفت‌وگو متعهد است. فصل جدید گشوده شده است. امیدواریم همتایان ما از این فرصتی که برای آنها فراهم شده برای تمرکز بر اهداف و چالش‌های مشترک استفاده کنند.»

ایران به تعامل سازنده متعهد است

آپدیت نود32

تکنولوژی جدید