فکر نمی‌کردم مبارک را برکنار کنند

فکر نمی‌کردم مبارک را برکنار کنند

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا درمصاحبه‌ای که چند روز پیش با شبکه سی ان ان داشت، گفت: همگان از سمت و سویی که بهار عربی به خود گرفت غافلگیر شدند. وی عنوان داشت که زمانی که به قدرت رسید میزان شکننده بودن برخی از این نظام‌ها را درک کرده بود که خواسته‌های ملت‌هایشان را اجابت نمی‌کنند حتی بسیاری از ابزارهای دموکراتیک وجود نداشت.اما باراک اوباما خاطرنشان کرد که پیش‌بینی نمی‌کرد که حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر کنار رود و قدرت را به این سرعت رها کند. وی افزود: پس از رفتن مبارک من بر این باورم که بسیاری از ما امیدوار بودیم که روحیه‌ای که در میدان التحریر انعکاس پیدا کرد و آزادی‌بخش‌تر بود و به جامعه‌ای مدنی و به تعددگرایی ایمان داشت که می‌توانست خود را بیان کند اما این مساله رخ نداد.اوباما تصریح کرد: همواره خطری وجود داشت که ما از آغاز آن را می‌دانستیم و این خطر در مکان‌هایی بود که در آن‌ها سرکوب شدید جامعه مدنی صورت می‌گرفت و در آنجا یک واقعیت وجود داشت مبنی بر اینکه عقیده دینداری الزام آور است. این خطر وجود داشت که مسائل رویکرد منفی پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد: من معتقدم تعداد کمی از مردم پیش‌بینی می‌کردند که بسیاری از این رخدادها با این سرعت رخ دهد و همچنین نتایج غیرعادی را در سوریه پیش‌بینی نمی‌کردند.

فکر نمی‌کردم مبارک را برکنار کنند

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا درمصاحبه‌ای که چند روز پیش با شبکه سی ان ان داشت، گفت: همگان از سمت و سویی که بهار عربی به خود گرفت غافلگیر شدند. وی عنوان داشت که زمانی که به قدرت رسید میزان شکننده بودن برخی از این نظام‌ها را درک کرده بود که خواسته‌های ملت‌هایشان را اجابت نمی‌کنند حتی بسیاری از ابزارهای دموکراتیک وجود نداشت.اما باراک اوباما خاطرنشان کرد که پیش‌بینی نمی‌کرد که حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر کنار رود و قدرت را به این سرعت رها کند. وی افزود: پس از رفتن مبارک من بر این باورم که بسیاری از ما امیدوار بودیم که روحیه‌ای که در میدان التحریر انعکاس پیدا کرد و آزادی‌بخش‌تر بود و به جامعه‌ای مدنی و به تعددگرایی ایمان داشت که می‌توانست خود را بیان کند اما این مساله رخ نداد.اوباما تصریح کرد: همواره خطری وجود داشت که ما از آغاز آن را می‌دانستیم و این خطر در مکان‌هایی بود که در آن‌ها سرکوب شدید جامعه مدنی صورت می‌گرفت و در آنجا یک واقعیت وجود داشت مبنی بر اینکه عقیده دینداری الزام آور است. این خطر وجود داشت که مسائل رویکرد منفی پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد: من معتقدم تعداد کمی از مردم پیش‌بینی می‌کردند که بسیاری از این رخدادها با این سرعت رخ دهد و همچنین نتایج غیرعادی را در سوریه پیش‌بینی نمی‌کردند.

فکر نمی‌کردم مبارک را برکنار کنند

بک لینک رنک 8

مرکز فیلم