موسوی:هر بردی اعتماد به نفس تیمی را بالا می‌برد

موسوی:هر بردی اعتماد به نفس تیمی را بالا می‌برد
بهترین مدافع روی تور جام‌جهانی والیبال گفت: برد به هر شکل اعتماد به نفس تیمی ما را بالا می‌برد.

موسوی:هر بردی اعتماد به نفس تیمی را بالا می‌برد

بهترین مدافع روی تور جام‌جهانی والیبال گفت: برد به هر شکل اعتماد به نفس تیمی ما را بالا می‌برد.
موسوی:هر بردی اعتماد به نفس تیمی را بالا می‌برد

تکنولوژی جدید