عجیب ولی باور کردنی؛ تیم ملی در سید 4!

کنفدراسیون فوتبال آسیا 16 تیم صعود کننده به مرحله نهایی جام ملت های جوانان آسیا را سید بندی کرد و متاسفانه در این سید بندی ایران در گروه آخر یا به عبارت ساده تر سید 4 قرار گرفت تا با قرعه سختی روبرو شود!

سپهر نیوز