خرید ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان

خرید ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید ۷.۸ میلیون تن گندم و پرداخت ۵۶هزار میلیارد ریال به کشاورزان خبر داد.
۲۰:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


خرید ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید ۷.۸ میلیون تن گندم و پرداخت ۵۶هزار میلیارد ریال به کشاورزان خبر داد.
۲۰:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


خرید ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان

خبر جدید