تاکید لوزانو به توپ‌گیری در بازی با چین

تاکید لوزانو به توپ‌گیری در بازی با چین
سرمربی تیم ملی والیبال ایران ساعتی قبل از بازی با چین روی توپ گیری تاکید زیادی داشت.

تاکید لوزانو به توپ‌گیری در بازی با چین

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ساعتی قبل از بازی با چین روی توپ گیری تاکید زیادی داشت.
تاکید لوزانو به توپ‌گیری در بازی با چین

گوشی موبایل