با تدبیر 8 هزار میلیارد از 3 هزار میلیارد کوچک‌تر می‌شود!

با تدبیر 8 هزار میلیارد از 3 هزار میلیارد کوچک‌تر می‌شود!
زمانی در این کشور، فساد ریشه‌کن خواهد شد که تمامی نخبگان سیاسی و مذهبی، تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، در مبارزه با فساد اقتصادی، مالی و اخلاقی رخ داده از سوی هم‌حزبی‌های خود، پیشقدم شوند.

با تدبیر 8 هزار میلیارد از 3 هزار میلیارد کوچک‌تر می‌شود!

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

دو فصل‌نامه «نارنج» که چکیده مقالات آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، بنا دارد در شماره تازه خود به کیارستمی با محوریت «کیارستمی، سینما و ادبیات کودک» بپردازد. این نشریه از تمام علاقه‌مندان خواست تا مقالات خود را با محوریت موضوع مذکور به آدرس این مجله تخصصی ارسال کنند.مسئولان این نشریه با ارایه فهرست پیشنهادی قریب به 50 موضوع برای تالیف مقالات در این شماره از نویسندگان و صاحب نظران خواسته‌اند که آنها را در انتشار شماره پر باری از این نشریه یاری دهند.«موضوع کودک و توجه به آموزش با توجه به آثار کیارستمی»،«نقش کیارستمی در شکل‌گیری ایده کودک در هنر و ادبیات معاصر ایران»، «نسبت سینما و ادبیات کودک در کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «نقش کودک در جهانی شدن هنر و ادبیات ایرانی و جایگاه کیارستمی در شکل دادن به این نقش» و «تأثیر تأثر سینما و ادبیات کودک در ایران و نقش کیارستمی در این اثرگذاری» برخی از سرفصل‌های پیشنهادی این نشریه هستند.مهلت ارسال مقالات تا پایان آذرماه در نظر گرفته شده است.مجله تخصصی «نارنج» با مدیرمسئولی افسون امینی و سردبیری خسرو آقایاری مدتی است که راه‌اندازی شده و بناست به صورت دو فصل‌نامه منتشر شود.

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

دو فصل‌نامه «نارنج» که چکیده مقالات آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، بنا دارد در شماره تازه خود به کیارستمی با محوریت «کیارستمی، سینما و ادبیات کودک» بپردازد. این نشریه از تمام علاقه‌مندان خواست تا مقالات خود را با محوریت موضوع مذکور به آدرس این مجله تخصصی ارسال کنند.مسئولان این نشریه با ارایه فهرست پیشنهادی قریب به 50 موضوع برای تالیف مقالات در این شماره از نویسندگان و صاحب نظران خواسته‌اند که آنها را در انتشار شماره پر باری از این نشریه یاری دهند.«موضوع کودک و توجه به آموزش با توجه به آثار کیارستمی»،«نقش کیارستمی در شکل‌گیری ایده کودک در هنر و ادبیات معاصر ایران»، «نسبت سینما و ادبیات کودک در کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «نقش کودک در جهانی شدن هنر و ادبیات ایرانی و جایگاه کیارستمی در شکل دادن به این نقش» و «تأثیر تأثر سینما و ادبیات کودک در ایران و نقش کیارستمی در این اثرگذاری» برخی از سرفصل‌های پیشنهادی این نشریه هستند.مهلت ارسال مقالات تا پایان آذرماه در نظر گرفته شده است.مجله تخصصی «نارنج» با مدیرمسئولی افسون امینی و سردبیری خسرو آقایاری مدتی است که راه‌اندازی شده و بناست به صورت دو فصل‌نامه منتشر شود.

«نارنج» با بوی کیارستمی منتشر می‌شود

قرآن

اجتهاد با اجازه مراجع حاصل می‌شود

حضور محترم فقهای شورای نگهبان دامه التوفیقاتهماز آنجائی که اخیرا به خاطر بحث احراز صلاحیت (در باب اجتهاد) مطالب متفاوتی از سوی برخی فقها و حضرات آیات شنیده می‌شود بر خود لازم دانستم چند جمله‌ای را جهت یادآوری و تذکر عرض نمایم.فقاهت و اجتهاد در درس علما و در جریان مباحثات علمی حوزه‌های علمیه حاصل می‌شود پس لازم است اجازه مراجع در مورد اجتهاد را در اولویت و ملاک بر تشخیص خود و حتی مقدم بر امتحان قرار دهید. اینکه درباره تایید مراجع در باب اجتهاد افراد، مثال‎های زید و عمری گفته شود، بسیار رفتار ناصواب و نامناسبی است چرا که روش تایید اجتهاد فرد در حوزه‌های علمیه همیشه همین بوده و صلاح نظام مقدس اسلامی که در راس آن فقیه، مجتهد و مرجع عالیقدر قرار دارد نیز همین است.اجتهاد فقهای محترم شورای نگهبان از طریق تایید چند عالم یا مرجع بوده است و به این طریق اجتهاد افتخار می‌کنند و حق هم همین است. بنابراین صلاح نیست که اجازه فقها و مراجع را فقط مربوط به آخوندی اعلام کنیم و برای تایید روش خود با مثال طبابت، موضوع خود را اثبات کنیم که این مطلب بسیار سنگین و دور از شان حکومتی است که فقیه جامع الشرایط در راس آن است و خدایی ناکرده بر اذهن جامعه اینگونه القا می‌شود که آقایان تشخیص خود را مقدم بر تشخیص و اجازات مراجع که زعیم حوزه‌های علمیه شیعه می‌باشند می‌دانند.در پایان امیدوارم اجازه ندهید مصالح سیاسی بر روش‌های اصیل حوزوی که حضرات عالی هم از آن بهره برده‌اید تاثیرگذار شود که در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد و خسارت آن به هیچ وجه جبران پذیر نخواهد بود.سیدمهدی طباطبایی23 دی 1394

دانلود فیلم