توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی در کشور/ از 18 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌ها فقط 12 درصد آن‌ در گردش است

توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی در کشور/ از 18 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌ها فقط 12 درصد آن‌ در گردش است
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی است که این امر باعث شده شکاف و اختلاف طبقاتی عمیقی را در کشور شاهد باشیم؛ زیرا اکثر تسهیلات به افرادی داده شد که صنعت‌گر نبودند و این موضوع نگاه منفی جامعه را نسبت به سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی در کشور/ از 18 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌ها فقط 12 درصد آن‌ در گردش است