اقتصاد آمریکا 215 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است / افت قیمت طلا در پی آمار مثبت اشتغال

اقتصاد آمریکا 215 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است / افت قیمت طلا در پی آمار مثبت اشتغال
سایت طلا : وزارت کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور طی ماه مارس بیش از 215 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است، که در پی آن بهای طلا با کاهش مواجه شد.

اقتصاد آمریکا 215 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است / افت قیمت طلا در پی آمار مثبت اشتغال

سایت طلا : وزارت کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور طی ماه مارس بیش از 215 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است، که در پی آن بهای طلا با کاهش مواجه شد.
اقتصاد آمریکا 215 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است / افت قیمت طلا در پی آمار مثبت اشتغال

خرید بک لینک